"Bu ayrıcalığı siz de yaşayın"

Düşük uçucu organik bileşik içerikli yapıştırıcı ve boyalar seçilerek iç ortam hava kalitesinin arttırılması, iç mekan kullanımına uygun mekanik havalandırma sistemi tasarımı ile %75’e varan Gün ışığından yararlanan doğal aydınlatma sağlanması.


Yüksek verimli VRV sistemleri, Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip cephe, Frekans konvertörlü pompalar, Isı geri kazanımlı havalandırma ile %25’e varan enerji tasarrufu.


Bina içinde, su verimli düşük hacim, debili rezervuar ve vitrifiye armatürleri seçimi, Peyzajda yerel ve adaptasyonlu bitkilerin kullanımı, su verimli damla sulama teknolojisi, yağmur suyunun toplanarak arıtılması ile %50’ye varan su tasarrufu.


İnşaat aktiviteleri sırasında çıkan 5 farklı atığın atık yönetim planı kapsamında ayrı toplanarak geri dönüşüm tesisine gönderilmesi (inşaat çeliği, beton, moloz, ambalaj atıkları, evsel atıklar) ile %20 Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı.