BUSINESS İSTANBUL

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Sayın Ziyaretçimiz

BUSINESS İSTANBUL’a Hoş Geldiniz.

BUSINESS İSTANBUL TOPLU YAPI GEÇİCİ YÖNETİMİ (“BUSINESS İSTANBUL”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına azami önem göstermekteyiz. Bu sebeple 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Binamıza yapmış olduğunuz ziyaretiniz kapsamında şahsınıza ait kimlik bilgileriniz, otomatik sistemler vasıtasıyla kaydedilen giriş çıkış bilgileriniz, güvenliğin sağlanması amacıyla binamızda güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde görüntü kayıtlarınız ve ziyaretinizin içeriğine göre diğer ilgili kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BUSINESS İSTANBUL tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK’ya ve sair ilgili mevzuata uygun şekilde olmak üzere, ziyaretçilerin ve diğer kişiler ile genel işyeri güvenliğinin sağlanması ile iç ve dış müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla işlenmektedir. Şahsınıza ait kişisel verileriniz, burada belirtilen kanuni sebeplerle, dijital veya fiziki olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan güvenlik ve bilişim sistemleri kullanılarak toplanmaktadır.

Bu bilgilendirme metni çerçevesinde kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmekte ve gerektiğinde BUSINESS İSTANBUL tarafından hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması BUSINESS İSTANBUL olarak en önemli önceliklerimiz arasında yer aldığından ayrıca Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilerinizin BUSINESS İSTANBUL tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı bilgiyi www.businessistanbul.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması başlığı altındaki metinlerde bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız, saygılarımızla.

BUSINESS İSTANBUL TOPLU YAPI GEÇİCİ YÖNETİMİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

BİLGİ EDİNME BAŞVURU METNİ

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU